Nowości
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2