New items
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy