New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Fire : the battlespace enemy
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Terrorism Handbook for Operational Responders
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik