Nowości
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Interna Harrisona. tom I
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia