Nowości
ABC oparzeń
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński