Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki