New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski