New items
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Technologie energetyczne
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego