New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Współczesne problemy bezpieczeństwa