New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Drzewa Polski i Europy
Patologie i dysfunkcje w organizacji