New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski
System ochrony zdrowia w Polsce