New items
Posłuszni do bólu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć