New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja