New items
Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego : wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu