New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Studenckie prace naukowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,