New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Fire : the battlespace enemy
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa