Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej