New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Modelowanie organizacji dynamicznej
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)