Nowości
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
ABC intensywnej terapii