Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej