Nowości
DSM-5 bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów
Komunikacja w kryzysie
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7