Nowości
Interna Harrisona. tom III
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Neurologia
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020