Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Neurologia
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań