Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Patologie i dysfunkcje w organizacji