Nowości
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Modelowanie konstrukcji budowlanych