New items
Komunikacja w kryzysie
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Toksykologia. 2
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań