New items
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Ocena ryzyka zawodowego : praktyczny informator : listy kontrolne, wzory dokumenty
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka