New items
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski