New items
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu