New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www