New items
Building construction : the firefighter's battlespace
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych