New items
Studenckie prace naukowe
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB