New items
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza