Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego