New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni