New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Technologie energetyczne
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym