New items
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Zarządzanie powietrzem w działaniach straży pożarnej