Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Kutnowska Straż Pożarna : to nie tylko służba / Marcin Adamiak, Dariusz Lusa