Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Okulistyka
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,