Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Psychiatria
Brak okładki
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej