New items
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Posłuszni do bólu
Interna Harrisona. tom II
Terror\terroryzm : studium przypadku
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań