New items
Skuteczne zespoły
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Toksykologia. 2
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji