Nowości
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
ABC oparzeń
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Terror\terroryzm : studium przypadku