New items
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania