Nowości
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
ABC ciężkich urazów
Genetyka medyczna
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2