New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy