New items
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5