New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Building construction : the firefighter's battlespace
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Komunikacja w kryzysie