New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
ABC ciężkich urazów