New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Pożary : kompendium wiedzy
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania