New items
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Technologie energetyczne
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego